Przejdź do treści

Wyrażenia regularne w JavaScript

  • JavaScript
  • 1 min read

Linki: – https://regex101.com/ – https://hackernoon.com/guide-for-regular-expressions-in-js-2a33620ca1cf – https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Regular_Expressions     Gotowe wyrażenia Kod pocztowy: /[0-9]{2}-[0-9]{3}/ lub /\d{2}-\d{3}/ Nazwa użytkownika: /^[a-z0-9_-]{3,16}$/ Kolor w formacie HEX, np. #fff lub #db92c1 /^#([a-f0-9]{3}|[a-f0-9]{6})$/ Sprawdzanie emaila: ^([a-zA-Z0-9-_\.]+)@([a-zA-Z0-9-]+)\.([a-z\.]+)$ lub ^([\w-\.]+)@([a-zA-Z0-9-]+)\.([a-z\.]+)$

Niesamowity Świat Grzybów

  • Natura

Są historie o grzybach, które czyszczą toksyczne odpady. Grzyby, które rozkładają plastik. Grzyby antywirusowe, antybakteryjne, psychodeliczne i otwierające świadomość, grzyby mocno wpływające na zmniejszenie raka, grzyby świecące w nocy. Magia kształtów, smaków i rozmiarów. Żyją… Niesamowity Świat Grzybów