Regulamin

Ta strona korzysta z cookies i innych technologii, m.in. Google Analytics.

Jest to przestrzeń prawa naturalnego i wszelkie domniemane jurysdykcje zostały odrzucone.

Brak zgody na dalsze kopiowanie treści zawartych na stronie.

Treści tutaj zawarte mają charakter satyryczny i powinny być sprawdzane na własną rękę.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

English:

This website uses cookies and other technologies, e.g. Google Analytics.

It is a space of natural law and all alleged jurisdictions have been rejected.

No permission for further copying content contained on this website. If you decide to copy any of the contents, I offer you a fee of 10.000 zł (ten thousand Polish zloty) per 1 bit of informations. Thank you for your business!

The content here is satirical and should be checked on your own.

All rights reserved.